Cursus veilig bestrijden van de Eiken Processie Rupsen

De eikenprocessierups is een onderwerp wat elk jaar opnieuw vanaf april tot in ieder geval eind augustus vaak het nieuws weet te behalen. Sterker nog, het is een beestje waar steeds meer rekening mee gehouden moet worden. Dit komt vooral door de opmars van de rups, die zich ondertussen verspreid door heel het land en zich extensief voortplant. Met andere woorden, de rups voelt zich hier thuis.

De rupsen geven overlast doordat ze gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Voornamelijk bestaan deze klachten uit extreme jeuk en rode bulten, gevoelige personen kunnen ook andere symptomen ervaren zoals koorts en braken. Ook bij dieren kunnen de rupsen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Gemeentes, bedrijven en zelfs particulieren kunnen met de rups te maken krijgen. Doordat boomeigenaren verantwoordelijk zijn voor het actief bestrijden van de rups, ontstaat er steeds meer kennis en ontwikkeling op het gebied van de rups en de bestrijdingsmethodes. Grofweg bestaat dit nu uit het inventariseren van de besmette bomen, het preventief spuiten met gif en het verwijderen van de nesten uit de bomen.

Voorgaande jaren heb ik mogen helpen om voor andere bedrijven de nesten te verwijderen door middel van een zuiginstallatie, uitgevoerd met speciale filters. Dit jaar bieden wij, ik en mijn collega bedrijf Hielke Engeltjes Boom en Tuinservice, deze werkzaamheden ook aan voor onze klanten en collega-bedrijven.

Om mij goed voor te bereiden op het aankomende seizoen heb ik vandaag deelgenomen aan een onlangs nieuw geïntroduceerde cursus voor het veilig en professioneel verwijderen van de eikenprocessierups. Op de foto word een procedure uitgelegd voor het veilig aan en uitrekken van de benodigde PBM’s, een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.