Boomveiligheid

Boomeigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van hun bomen. Vooral bij bedrijven, instellingen, musea, landgoederen en dergelijke, plekken waarbij bezoekers zich op het terrein bevinden, is het van belang dat er aandacht aan de boomveiligheid wordt gegeven.

Om deze verantwoording te kunnen waarborgen wordt er vaak gebruik gemaakt van een VTA controle (visueel tree assessment). Hierbij wordt vanaf de grond een beoordeling gemaakt per boom over de gezondheid van de boom, de veiligheid en de eventueel benodigde maatregelen.

Een maatregel kan zijn om nader onderzoek in te stellen. Bijgevoegd zijn twee foto’s waarbij er bij een VTA-controle bleek dat er meerdere spechten gaten in de boom aanwezig waren. Hierbij werd dan geadviseerd om nader technisch onderzoek in te stellen. In dit geval was dat met een hoogwerker op hoogte onderzoek instellen over de ernst van de situatie. De boom bleek in zodanige slechte staat te zijn, dat we deze rondom hebben ingenomen. Hierdoor is het gewicht rondom de stam weg, waardoor er geen direct meer is.

Ook kan het zijn dat er bij een VTA-controle advies wordt gegeven om kroonankers te plaatsen. Deze kroonankers worden in de boom geplaatst om de zware arm met slechte aanhechting te ondersteunen tijdens hevige wind, ze vangen de grote klappen op. Wanneer de arm er toch uitbreekt zal de kroonanker het gewicht van de arm kunnen dragen en deze deels op hoogte houden. Op de foto wordt er gewerkt aan het plaatsen van een kroonanker.